מרפאת ירושלים 29 אחדר 65 קרית ים

ירושלים 29 אחדר 65, קרית ים
טלפון:
04-8747423
טלפון:
054-4417878