רקתי -מרכז בריאות הילד - טבריה

טבריה
טלפון:
04-6729413