מרכז בריאות ספיר - מכון פיזיותרפיה

טלפון:
08-6592223