מינהלת חולון - בת ים

ירושלים 53, בת ים
טלפון:
03-5001700