רמות אשכול-מרכז בריאות האישה - ירושלים

פארן 12, ירושלים
טלפון:
02-5889551
טלפון:
02-5889600