מרכז בריאות אבן שמואל-בית מרקחת

טלפון:
08-6857211