דר` ברוך יצחק-בי``ח אלישע - חיפה

כץ יאיר 12, חיפה
טלפון:
04-8309000