יפו מחוזית-בית מרקחת

התקומה 23, תל אביב-יפו
טלפון:
03-5122728