רמות אשכול-אורתופדיה - ירושלים

פארן 12, ירושלים
טלפון:
02-5889603
טלפון:
02-5889606