רופאים עצמאיים - שלומי

הרב מיימון 57/3, שלומי
טלפון:
04-9809995
טלפון:
04-9808388