קרית משה - ירושלים

הרב צבי יהודה 15, ירושלים
טלפון:
02-6409222