טייבה דרום - ג.ר.מ - רופאים עצמאיים

טייבה
טלפון:
09-7996222
טלפון:
09-7996205