העיר - אשקלון

העבודה 10, אשקלון
טלפון:
08-6797222