קרית חיים מערבית

אברבנאל 35, חיפה
טלפון:
04-8462300