מחוזית עיניים - אילת

מדיין 12, אילת
טלפון:
08-6300888