מרפאה של ד"ר פאקר רוברט

הנרקיסים 16 דירה 8, רכסים
טלפון:
04-9847761
טלפון:
050-4153916