מרכז בריאות טל

טלפון:
08-8581008
טלפון:
08-8580370