המושבה-סוכרת ואנדוקרינולוגיה - ירושלים

חנניה 8, ירושלים
טלפון:
02-5697747