מרפאת כפר סג'ור שזור

כפר סג'ור, שזור
טלפון:
04-9584205