ג`בל מוכבר-רופאים עצמאיים - ירושלים

ירושלים
טלפון:
02-6714223
טלפון:
02-6728890