מרפאה של ד"ר עוואדיה יוסף

כביש נצרת הישן, שפרעם
טלפון:
04-9862737
טלפון:
050-5336291
פקס:
050-8464629