מרכז בריאות - עשרת

טלפון:
08-8591766
טלפון:
08-8594989