פרדסייה

שלום שבזי, פרדסיה
טלפון:
09-8945135
טלפון:
09-8941810