רחוב מס` 5-רופאים עצמאיים - דאלית אל-כרמל

דאלית אל-כרמל- עספיא
טלפון:
04-8396566