(סניף שפרעם(חסון גמל

רחוב 1 מספר 27שכונה מזרחית שכונת הדרוזים, שפרעם
טלפון:
04-9866702
טלפון:
04-9501752