רמת ורבר-בית מרקחת - פתח תקוה

שרת משה 4, פתח תקווה
טלפון:
03-9182210