מרפאה של ד"ר אסעד נעום

רחוב 003 11המרכז המסחרי החדש, שפרעם
טלפון:
04-9869614
טלפון:
04-9500344