מינהלת באר שבע

קלאוזנר יוסף 6, באר שבע
טלפון:
08-6243232