מרפאה של ד"ר ספורי גסאן

ככר העיריה 002 14, שפרעם
טלפון:
04-9501375
טלפון:
050-6267085