ביאליק-רופאים עצמאיים - רמת גן

ביאליק 54 כניסה ג, רמת גן
טלפון:
03-6728643
טלפון:
03-6732247