מרכז בריאות הנפש - בית שאן

542, בית שאן
טלפון:
04-6587870