מרכז בריאות צוחר - מכון פיזיותרפיה

טלפון:
08-9118221
טלפון:
08-9118223