גרנות - מרכז רפואי

ד.נ. מעלה יוסף
טלפון:
04-9806811