ענתות-רופאים עצמאיים - קריית גת

ענתות 10, קרית גת
טלפון:
08-6817411
טלפון:
08-6817412