סניף אפרת

גבעת רימון, אפרתה
טלפון:
033555
טלפון:
02-9932140