מרפאה של ד"ר גרין ניקולה

זכריה 18הדקל ב', אפרתה
טלפון:
02-9933091