יפו מחוזית-מרכז מקצועי

התקומה 23, תל אביב-יפו
טלפון:
03-5122777
טלפון:
03-5184228