ד``ר שאכר מוניר - בועיינה

0/, בועיינה-נוג'ידאת
טלפון:
04-6705391
טלפון:
052-8722004