אל אקצא-רופאים עצמאיים - ירושלים

גבל מוכבר, ירושלים
טלפון:
02-6730334
טלפון:
02-6730335