"מכבי" ביתר עילית ב'

ישמח ישראל 1 דירה 1, ביתר עילית
טלפון:
3555
טלפון:
02-5725480