יפו מחוזית - אנדוקרינולוגיה

התקומה 23, תל אביב-יפו
טלפון:
03-5122703