"מכבי" ביתר עילית ב'

ישמח ישראל 1, ביתר עילית
טלפון:
02-5724800
טלפון:
02-5724800