מצובה

ד.נ. גליל מערבי
טלפון:
04-9858068
טלפון:
04-9858078