טלביה-מרפאת רות - ירושלים

דישראלי 17, ירושלים
טלפון:
02-5608300