מינהלת נגב צפוני

מרכז התעשייה 8, אשקלון
טלפון:
08-6795222