פורייה כפר עבודה

טלפון:
04-6750378
טלפון:
04-6752332