מרכז קנב-מרכז בריאות הנפש - קרית שמונה

הרצל, קרית שמונה
טלפון:
04-6958824
טלפון:
04-6958824