מרפאה של ד"ר אלישביץ קרומברג ר

נורית 42שכונת ורדיה, חיפה
טלפון:
04-8340182
טלפון:
04-8340199