תחנה למניעת מחלות ריאה-חדרה

הנשיא וייצמן 21, חדרה
טלפון:
04-6127900