רמת עמידר-בית מרקחת - רמת גן

אצל 32, רמת גן
טלפון:
03-6713610